Gemensamt projekt – för en bättre tidig finansieringmarknad

CONNECT Skåne har tillsammans med Minc och Malmö Högskola fått en projektfinansiering för att utveckla och förbättra den tidiga riskkapitalmarknaden i Skåne.

Tillväxtverket står för 50 % av finansieringen och Region Skåne, Innovationsbron och Malmö Högskola för resterande del. Det är allmänt känt att det är svårt för innovativa företag att hitta lämplig finansiering i de tidiga skedena.

Utveckling måste ske både på utbudssidan (tillgången på kapital) och efterfrågesidan (investerbara bolag). CONNECT Skåne, som ju har ett starkt affärsängelnätverk med mer än 150 änglar kommer att fokusera på att utveckla investerarnätverket, öka kunskapsnivån och verka för ökad syndikering.

Minc fokuserar på att göra bolagen bättre förberedda för att ta in riskkapital och Malmö Högskola bidrar med kunskap om Impact Investment, det ökade intresset att investera och tjäna pengar samtidigt som man bidrar till något gott för samhället.

En gemensam del i projektet är att öka och förbättra antalet arenor där investerare och entreprenörer kan träffas och möjliggöra en  finansieringsprocess som är mer kontinuerlig och därmed kan adressera en del av de tidiga finansieringsgapen.

Våra finansiärer och huvudpartner

Almi50x75 Aqilles Invest AB Deloitte E.ON Energimyndigheten Familjen Helsingborg Ideon Lunds Universitet Malmö Stad 50×50 Mannheimer Nordea Region Skåne SEB Ström Gulliksson Sydsvenskan